Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/736
Title: Експериментальне дослідження руху частинок сипкого середовища у робочій емності, що здійснює складний рух
Authors: Панасюк, І. В.
Залюбовський, М. Г.
Keywords: змішувач
траєкторія переміщення частинки
режим руху сипкого середовища
смеситель
траектория перемещения частицы
режим движения сыпучей среды
mixer
the trajectory of moving particles
the mode of the granular medium
Issue Date: 2014
Citation: Панасюк І. В. Експериментальне дослідження руху частинок сипкого середовища у робочій емності, що здійснює складний рух [Текст] / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - C. 35-41.
Abstract: Застосовано методи швидкісної відео зйомки руху сипкого робочого середовища крізь прозорі стінки робочої ємкості за допомогою двох відеокамер, встановлених у взаємоперпендикулярних площинах. На основі аналізу відеозаписів визначено траекторії переміщення частинки сипучого робочого середовища в робочій ємкості відносно трьох осей координат, встановлено залежність зміни режимів руху робочого середовища циліндричного барабану від частоти обертання ведучого валу машини для змішування та обробки деталей. Встановлено закономірності впливу швидкості обертання ведучого валу машини на зміну режимів руху робочого середовища та характер переміщення частинки сипкого середовища. Встановлено раціональну частоту обертання ведучого валу машини для виконання різних технологічних задач.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/736
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V80_P035-041.pdf645.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.