Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/743
Title: Особливості застосування інформаційних технологій в процесі оптимізації управління підприємствами та проведенні аудиту роботи підприємств
Authors: Осталецький, В. Б.
Keywords: інформаційні технології
комунікація
оптимізація витрат ресурсів
аудит
ресурсний потенціал
аналіз фінансових потоків
аналіз звітності
автоматизовані системи управління
информационные технологии
коммуникация
оптимизация затрат ресурсов
аудит
ресурсный потенциал
анализ финансовых потоков
анализ отчетности
автоматизированные системы управления
information technology
communication
resources cost optimization
audit
resource potential
analysis of financial flows
reporting analysis
automated control systems
Issue Date: 2014
Citation: Осталецький В. Б. Особливості застосування інформаційних технологій в процесі оптимізації управління підприємствами та проведенні аудиту роботи підприємств [Текст] / В. Б. Осталецький // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 88-96.
Abstract: Визначено ролі та основні підходи до застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством, проведенні аудиту, оптимізації витрат ресурсів, а також визначено перспективи подальшого їх застосування. Дослідження здійснювалось на основі аналізу наукових джерел, а також самостійних розробок та висновків автора, отриманих у процесі практичної роботи на підприємстві із застосуванням інформаційних технологій. Отримано висновки щодо застосування різних видів інформаційних систем в бухгалтерському обліку, проведенні аудиту, оптимізації роботи підприємства. Визначено підходи до оцінки ефективності застосування інформаційних систем на підприємстві, доцільності їх застосування, а також попереднього відбору на предмет відповідності потребам підприємства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/743
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P088-096.pdf304.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.