Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/749
Title: Дослідження принципів візуалізації іміджу в соціальних мережах
Authors: Кривохижа, Д. В.
Keywords: мілленіал
молодь
соціальні мережі
самопрезентація
лайк
миллениал
молодежь
социальные сети
самопрезентация
лайк
millennial
young people
social networks
self-presentation
like
Issue Date: 2014
Citation: Кривохижа Д. В. Дослідження принципів візуалізації іміджу в соціальних мережах [Текст] / Д. В. Кривохижа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 121-124.
Abstract: У роботі комплексно досліджено процес становлення та розвитку сучасного покоління молоді «мілленіал». На основі предметно-аналітичного методу визначено основні характеристики покоління. Особливу увагу приділено візуалізації емоційного стану молоді, визначенню факторів, що вплинули на їх формування, аналізу особливостей способів самопрезентації молоді в соцмережі. З’ясовано фактори впливу соціальних медіа на розвиток модних тенденцій серед «мілленіалів», систематизовано характеристики стилю сучасної молоді, запропоновано систему структуризації характеристик костюма представників соцмедіа; розроблено рекомендаії щодо проектування сучасної колекції одягу на основі образу покоління «мілленіал», що дає змогу створити актуальну сучасну колекцію одягу. Розроблено класифікацію засобів гармонізації художньо-композиційних елементів костюма представників груп із соцмедіа. Розроблено рекомендації стосовно стильових рішень в сучасному костюмі.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/749
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P121-124.pdf204.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.