Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/752
Title: Макроекономічне прогнозування показників реального ВВП України
Authors: Полохова, І. М.
Мазур, О. С.
Keywords: прогнозування
глобалізація
ВВП
трендовий аналіз
сценарій
фактор
показник
макроекономіка
прогнозирование
глобализация
ВВП
трендовый анализ
сценарий
фактор
показатель
макроэкономика
forecast
globalization
GDP
factor
index
trend analysis
scenario
macroeconomics
Issue Date: 2014
Citation: Полохова І. М. Макроекономічне прогнозування показників реального ВВП України [Текст] / І. М. Полохова, О. С. Мазур // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 18-25.
Abstract: У статті використано багатофакторну кореляційно-регресійну модель для прогнозування впливу макроекономічних показників на рівень ВВП України. Проаналізовано динаміку основних показників її розвитку за 1996-2013 рр. У процесі дослідження створена економетрична модель залежності валового внутрішнього продукту та основних макроекономічних факторів, яка дала змогу зробити прогноз ВВП на наступних 5 років. Розроблено та реалізовано алгоритм прогнозування розвитку динаміки країни з урахуванням впливу макроекономічних факторів. Практична значимість полягає у розробці теоретичних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо прогнозування ВВП на короткострокову перспективу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/752
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P018-025.pdf310.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.