Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/753
Title: Естетичні принципи функціоналізму XX столітя при формуванні асортиментного ряду верхнього жіночого одягу
Authors: Качковська, С. В.
Колосніченко, О. В.
Keywords: функціоналізм
ергономічний одяг
естетично привабливий одяг
закони тектоніки формоутворення одягу
естетичні принципи функціоналізму
функционализм
эргономическая одежда
эстетически привлекательная одежда
законы тектоники формообразования одежды
эстетические принципы функционализма
functionalism
ergonomic clothes
aesthetically attractive clothes
tectonics laws of the clothes morphogenesis
aesthetic principles of functionalism
Issue Date: 2014
Citation: Качковська С. В. Естетичні принципи функціоналізму XX столітя при формуванні асортиментного ряду верхнього жіночого одягу [Текст] / С. В. Качковська, О. В. Колосніченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 131-137.
Abstract: Досліджено тенденції розвитку естетичних основ функціоналізму в костюмі та архітектурі як творчого джерела для створення нових форм жіночого одягу, а також обґрунтувано вибір сучасних матеріалів для найбільш ефективного втілення одягу відповідного призначення. Методологічна основа дослідження являє собою комплекс загальнонаукових принципів: системно - структурний аналіз у вивченні літературних джерел; морфологічний аналіз верхнього одягу та елементів творчої колекції сучасного одягу; анкетування потенційних споживачів з метою виявлення складових елементів колекції, яким надається перевага тощо.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/753
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P131-137.pdf745.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.