Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/754
Title: Дослідження ролі символіки орнаменту та кольору традиційної вишивки Ірану
Authors: Джаліліан, Фахіме
Ніколаєва, Т. В.
Keywords: орнамент
колорит
контрапункт
частота зустрічаємості
символізм
вишивка
костюм
орнамент
колорит
контрапункт
частота встречаемости
символизм
вышивка
костюм
pattern
color
counterpoint
frequency
symbolism
embroidery suit
Issue Date: 2014
Citation: Джаліліан Фахіме Дослідження ролі символіки орнаменту та кольору традиційної вишивки Ірану [Текст] / Фахіме Джаліліан, Т. В. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 137-143.
Abstract: Визначено символіку орнаменту, кольору, найбільш типові орнаментальні контрапункти та частоту їх зустрічаємості в оздобленні костюма Ірану. В роботі використані наукові методики дослідження: літературно-аналітичний, системно-структуровий і морфологічний аналіз, а також методики класифікації складових елементів структури. В результаті проведених досліджень визначено найбільш типові орнаментальні контрапункти та колористичні сполучення, їх символічні значення в архітектурі, ужитковому мистецтві та проектуванні народного костюма Ірану. Вперше, з наукової точки зору, виявлено закономірності побудови орнаментальних елементів, їх символіки та значення в побудові форми народного костюма Ірану. Проведені дослідження надали можливість використання запропонованої класифікації орнаментальних мотивів та кольору в проектуванні сучасного одягу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/754
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P137-143.pdf498.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.