Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/771
Title: Контроль пружин стиснення відповідальних механізмів механічно-акустичним методом
Authors: Томашук, О. С.
Бабченко, О. В.
Румбешта, В. О.
Keywords: контроль
пружина
механічно-акустичний метод
дефектоскопія
акустична емісія
контроль
пружина
механически-акустический метод
дефектоскопия
акустическая эмиссия
control
spring
mechanical-acoustic method
flaw detection
acoustic emission
Issue Date: 2014
Citation: Томашук О. С. Контроль пружин стиснення відповідальних механізмів механічно-акустичним методом [Текст] / О. С. Томашук, О. В. Бабченко, В. О. Румбешта // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 239-245.
Abstract: Використаний загальновідомий метод неруйнівного контролю – акустична дефектоскопія. Він є найбільш точним в порівнянні з іншими методами неруйнівного контролю. У ході дослідження було запропоновано новий, найбільш точний, метод дефектоскопії. Він базується на залежності між рівнями сигналів акустичної емісії при розвантаженні після навантаження циліндричних пружин стиснення за рахунок міжкристалічного тертя в тілі пружних елементів, а саме появу внаслідок цих перетворень акустичної емісії. Досліджено можливість застосування механіко-акустичного методу для контролю якості пружин стиснення. Новий метод контролю дозволяє проводити швидкий, ефективний контроль якості всієї партії пружин.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/771
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P239-245.pdf359.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.