Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/773
Title: Підвищення ефективності управління бізнес-процесами на підприємстві ТОВ
Authors: Квіта, Г. М.
Шіковець, К. О.
Семенченко, М. М.
Keywords: бізнес-процеси
фармацевтичний ринок
біотехнологічний ринок
фармацевтичні гіганти
біотехнологічні розробки
дослідження
лікарські засоби
бизнес-процессы
фармацевтический рынок
биотехнологический рынок
фармацевтические гиганты
биотехнологические разработки
исследования
лекарственные средства
business processes
pharmaceutical market
biotechnology market
pharmaceutical giants
biotechnology developments
researches
medicinal products
Issue Date: 2014
Citation: Квіта Г. М. Підвищення ефективності управління бізнес-процесами на підприємстві ТОВ "Такеда Україна" [Текст] / Г. М. Квіта, К. О. Шіковець, М. М. Семенченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 38-42.
Abstract: Досліджено проблеми ефективного функціонування фармацевтичного світового ринку та ринку України на прикладі підприємства ТОВ «Такеда Україна». Проведено огляд переваг та недоліків фармацевтичних гігантів. Проведено аналіз підприємства ТОВ «Такеда Україна». Розглянуто розвиток фармацевтичної сфери України та світу. Розглянуто процес синергії двох компаній та досліджено діяльність фармацевтичної компанії ТОВ «Такеда Україна». Стаття присвячена визначенню підвищення ефективності управління бізнес-процесами на підприємстві, розглянуті процеси покращення та методи утримання стабільного розвитку діяльності компанії. Практична значимість дослідження полягає у тому, що підвищення ефективності управління бізнес-процесами дає можливість вистояти на високо конкурентному світовому ринку та отримати бажаний економічний та соціальний розвиток в цілому.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/773
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P038-042.pdf255.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.