Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/775
Title: Використання сумісного аналізу для дослідженя поведінки споживачів освітніх послуг
Authors: Жарська, І. О.
Неткова, В. М.
Keywords: освітня послуга
поведінка споживача
сумісний аналіз
атрибут
профіль
рівень
образовательная услуга
поведение потребителя
совместный анализ
атрибут
профиль
уровень
educational services
consumer behavior
joint analysis
the attribute profile level
Issue Date: 2014
Citation: Жарська І. О. Використання сумісного аналізу для дослідженя поведінки споживачів освітніх послуг [Текст] / І. О. Жарська, В. М. Неткова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 51-59.
Abstract: Розроблено методичні основи проведення сумісного аналізу в сфері освітніх послуг. Проведено маркетингове дослідження споживчих переваг студентів вищого навчального закладу у формі письмового опитування та аналіз отриманих результатів за допомогою інструментів числового процесору Excel та пакету статистичного аналізу даних SPSS, перш за все, однофакторного дисперсійного аналізу. На основі аналізу послуг вищих навчальних закладів визначені атрибути освітньої послуги та їх рівні. Розроблено три профілі послуги «Навчання за спеціальністю «Маркетинг». Проведено опитування студентів 2-4 курсів Одеського національного економічного університету і виявлено, що переважна більшість студентів прагне отримувати послуги високого рівня і готова сплачувати за це більшу вартість. Запропоновано атрибути освітньої послуги та три профілі навчання за спеціальністю «Маркетинг». Виявлено напрямки підвищення рівня задоволеності студентів процесом навчання.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/775
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P051-059.pdf333.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.