Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/801
Title: Базові складові якості професійної підготовки фахівців у Хмельницькому національному університеті
Authors: Скиба, М. Є.
Keywords: якість
складові якості освіти
забезпечення якості
система внутрішнього забезпечення якості
качество
составляющие качества образования
гарантия качества
система внутренней гарантии качества
quality
components of the quality of education
quality assurance
internal quality assurance system
Issue Date: 2015
Citation: Скиба М. Є. Базові складові якості професійної підготовки фахівців у Хмельницькому національному університеті [Текст] / М. Є. Скиба // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 29-35.
Abstract: У статті висвітлені базові складові якості професійної підготовки фахівців як основи створення системи внутрішнього забезпечення якості у вищому навчальному закладі. Наведені результати моніторингу складових якості професійної підготовки фахівців на прикладі освітньої діяльності Хмельницького національного університету впродовж минулого навчального року.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/801
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P029-035.pdf267.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.