Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/804
Title: Методологія здійснення державних закупівель у вищих навчальних закладах України
Authors: Мурована, Л. В.
Товстик, В. А.
Keywords: бюджетні кошти
державні закупівлі
конкурсні торги
комітет з конкурсних торгів
видатки бюджету
річний план закупівель
замовник
учасник
бюджетные деньги
государственные закупки
конкурсные торги
комитет с конкурсных торгов
расходы бюджета
годовой план закупок
заказчик
участник
public money
state procurement
tender
the Tender Committee
budget expenditures
annual procurement plan
customer
participant
Issue Date: 2015
Citation: Мурована Л. В. Методологія здійснення державних закупівель у вищих навчальних закладах України [Текст] / Л. В. Мурована, В. А. Товстик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 336-343.
Abstract: У статті використано загальнонаукові методи: аналізу та синтезу; графічний; аналогій; системного аналізу; узагальнення. Поетапне дослідження процесу здійснення державних закупівель у вищих навчальних закладах дало змогу виявити проблеми, які виникають під час проведення конкурсних торгів та розробити конкретні рекомендації щодо їх вирішення. Розроблена схематична модель здійснення державних закупівель, яка може бути використана вищими навчальними закладами як методологічний матеріал під час проведення конкурсних торгів. Виявлено проблеми адаптації чинного законодавства сфери державних закупівель у закладах освіти та запропоновано шляхи їх вирішення.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/804
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P336-343.pdf270.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.