Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/805
Title: Використання сучасних методів навчання в системі вищої освіти
Authors: Сугак, О.
Пашкевич, К.
Колосніченко, О.
Keywords: компетентісний підхід
інтерактивне навчання
методи
форми
імітація
компетентностный подход
интерактивное обучение
методы
формы
имитация
сompetences approach
interactive teaching
methods
forms
imitation
Issue Date: 2015
Citation: Сугак О. Використання сучасних методів навчання в системі вищої освіти [Текст] / О. Сугак, К. Пашкевич, О. Колосніченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 344-351.
Abstract: Застосовано сучасні інтерактивні методи навчання. Надано аналіз основних форм взаємодії учасників освітнього процесу, розглянуто і систематизовано базові види інтерактивного навчання, недоліки і переваги вживання інтерактивних методів навчання у вищій школі; показана можливість практичного використання окремих інтерактивних методів в процесі професійної підготовки фахівців швейного виробництва у технічному університеті. Досліджено сучасні інтерактивні методи навчання та шляхи їх застосування при підготовці фахівців для легкої промисловості. Апробовано застосування сучасних інтерактивних методів навчання у навчальному процесі.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/805
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P344-351.pdf277.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.