Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/809
Title: Поняття інтелектуального капіталу та його складові для вищого навчального закладу (ВНЗ)
Authors: Хаустова, Є. Б.
Keywords: інтелектуальний потенціал
інтелектуальні ресурси та активи
інтелектуальний капітал
людський капітал
організаційний капітал
складові інтелектуального капіталу вищого навчального закладу
интеллектуальный потенциал
интеллектуальные ресурсы и активы
интеллектуальный капитал
человеческий капитал
организационный капитал
составляющие интеллектуального капитала ВУЗа
intellectual capacity
intellectual resources and assets
intellectual capital
human capital
organizational capital
intellectual capital components of higher education
Issue Date: 2015
Citation: Хаустова Є. Б. Поняття інтелектуального капіталу та його складові для вищого навчального закладу (ВНЗ) [Текст] / Є. Б. Хаустова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 384-395.
Abstract: Застосовано метод дедукції для встановлення ієрархії понять щодо обраного об'єкта досліджень, метод аналогій – в частині класифікації інтелектуальних авуарів за складовими інтелектуального капіталу, історичний метод – при розробці поняття інтелектуальний капітал з точки зору соціологічної концепції. Встановлено понятійні зв’язки між поняттями «інтелектуальний капітал та потенціал», «інтелектуальний ресурс та актив», «людський капітал та потенціал», «організаційний потенціал та капітал», «структурний капітал», «клієнтський капітал», визначено інтелектуальний капітал (ІК) вищого навчального закладу в рамках соціологічної концепції як сукупності соціально-економічних та правових відносин з приводу створення-використання інтелектуальних ресурсів та активів, в той час як асоціологічна концепція розглядає ІК тільки як сукупність інтелектуальних ресурсів та активів; проведено класифікацію інтелектуальних активів та ресурсів вищого навчального закладу за складовими ІК. Визначено інтелектуальний капітал в рамках соціологічної концепції, в той час як для останніх науково-теоретичних розробок характерні підходи асоціальної концепції. Розроблено пропозиції щодо розподілу інтелектуальних авуарів на активи та ресурси, а також класифікацію їх за складовими інтелектуального капіталу, що визначає у подальшому порядок регулювання питань права на інтелектуальну власність.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/809
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P384-395.pdf337.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.