Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/812
Title: Особливості формування балансу доходів та видатків у вищих навчальних закладах
Authors: Матюх, С. А.
Keywords: економічна ефективність
діяльності ВНЗ
доходи ВНЗ
витрати ВНЗ
вартість навчання студентів
экономическая эффективность
деятельность вузов
доходы вуза
расходы вузов
стоимость обучения студентов
economic effectiveness of the university
income of the university
university expenses
tuition fee
Issue Date: 2015
Citation: Матюх С. А. Особливості формування балансу доходів та видатків у вищих навчальних закладах [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 36-47.
Abstract: Метою даної статті є визначення основних складових балансу доходів та видатків у вищих навчальних закладах за умов сучасних євроінтеграційних процесів. Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань: дослідити особливості формування складових балансу доходів та видатків у вищих навчальних закладах; виявити тенденції розвитку складових балансу доходів та видатків у зарубіжних вищих навчальних закладах; сформувати методи визначення вартості ціни за навчання у вищих навчальних закладах. У процесі написання статті використовувались такі загальнонаукові методи: теоретичного узагальнення, системного підходу та конкретизації – при визначенні економічної ефективності та показників для її оцінки, а також сутності, мети і завдань формування доходів та витрат ВНЗ; аналізу – для оцінки існуючих підходів до визначення ефективності діяльності державного вищого навчального закладу та забезпечення виконання методик визначення вартості навчання; синтезу – при формуванні комплексу принципів та системи методів управлінського обліку. У даній статті запропонована методика розрахунку у вигляді балансу, що відображає в одній частині надходження коштів, в іншій - напрямки їх витрачання. У заключній частині методики запропоновано ранжувати витрати за їх значимістю і напряму використання на три групи: життєво необхідні витрати, актуальні витрати й бажані витрати. До життєво необхідним віднесені витрати, без яких ВНЗ не зможе продовжувати свою діяльність; до групи актуальних - витрати, без яких неможливо утримувати необхідний рівень конкурентоспроможності ВНЗ; до бажаних - витрати, які здатні підняти ВНЗ на рівень престижного з розвиненою системою наукових досліджень. Новизною є те, що у процесі здійснення реформи освіти у вищій школі слід, на нашу думку, виділити ВНЗ, які держава вважає життєво важливими і готова фінансувати в рамках першої групи. Друга і третя група витрат повинні забезпечуватися, в основному, з недержавних джерел, тобто за рахунок комерційної діяльності ВНЗ.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/812
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P036-047.pdf298 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.