Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/817
Title: Складові інтелектуального капіталу в економіці знань
Authors: Чубукова, О. Ю.
Жарінова, А. Г.
Keywords: знання
інформація
креативність
економіка знань
знания
информация
креативность
экономика знаний
knowledge
information
creativity
knowledge economy
Issue Date: 2015
Citation: Чубукова О. Ю. Складові інтелектуального капіталу в економіці знань [Текст] / О. Ю. Чубукова, А. Г. Жарінова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 55-61.
Abstract: Використані загальнонаукові методи: аналізу та синтезу для розкриття сутності інтелектуального капіталу, порівняльний метод для виявлення складових інтелектуального капіталу, метод узагальнення для визначення головних аспектів інтелектуального капіталу у формуванні економіки знань. В результаті проведеного дослідження було проаналізовано сутність інтелектуального капіталу і такі його складові як «знання», «інформація» та «креативність», які було визначено факторами, що впливають на розбудову економіки знань. Запропоновано підхід до трактування понять «знання», «інформація», «креативність» у їх взаємозв’язку для виявлення потенціальних факторів розбудови економіки знань. Розкриті сутність і особливості понять «знання», «інформація», «креативність». Проаналізовані основні фактори, що дозволяє визначити роль і місце перерахованих складових інтелектуального капіталу в сучасній економіці.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/817
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P055-061.pdf266.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.