Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/818
Title: Вплив фізичної культури і спорту на стан соціально-економічного рзвитку суспільства
Authors: Колумбет, О. М.
Keywords: фізична культура
спорт
фізкультурно-оздоровчі програми
соціально-економічний ефект
физическая культура
спорт
физкультурно-оздоровительные программы
социально-экономический эффект
physical culture
sport
athletic-health programs
socio-economic effect
Issue Date: 2015
Citation: Колумбет О. М. Вплив фізичної культури і спорту на стан соціально-економічного рзвитку суспільства [Текст] / О. М. Колумбет // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 62-71.
Abstract: Визначено основні критерії та показники розвитку фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах. Теоретичною основою є наукові праці провідних закордонних вчених у сфері дослідження впливу економічних проблем спорту на економічні проблеми держави. При оцінці розвитку фізичної культури і спорту розглянуто наступні основні складові: розвиток масового (самодіяльного, рекреаційного «спорту для всіх») спорту; стан фізичного виховання в освітніх установах; підготовка спортивного резерву; розвиток спорту вищих досягнень (елітного); розвиток професійного спорту (комерційного). Систематизовані основні критерії та показники, які дозволяють оцінювати стан розвитку фізичної культури і спорту в державі. Визначено заходи сприяння розвитку фізичного виховання, масового спорту та фізичної культури.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/818
Appears in Collections:Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P062-071.pdf286.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.