Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/819
Title: Методичні засади створення системи рейтингового оцінювання НПП ВНЗ
Authors: Дворецький, А. О.
Keywords: рейтинг
оцінка діяльності персоналу
система рейтингової оцінки НПП
освітньо-наукова культура
рейтинг
оценка деятельности персонала
система рейтинговой оценки НПП
образовательно-научная культура
ranking
evaluation of personnel system of rating SPS
educational and scientific culture
Issue Date: 2015
Citation: Дворецький А. О. Методичні засади створення системи рейтингового оцінювання НПП ВНЗ [Текст] / А. О. Дворецький // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 72-82.
Abstract: Виявлено адекватні до української дійсності методичні положення на яких ґрунтуватиметься система рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу. У статті використано загальнонаукові методи: аналізу та синтезу; математичного моделювання; графічний; аналогій; системного аналізу; узагальнення. Дослідження теоретичних здобутків вітчизняної та зарубіжної наукової літератури дало змогу розробити конкретні рекомендації для керівництва ВНЗ щодо створення системи рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу, які стосуються змісту анкети самоаналізу, методики розрахунку рейтингової оцінки, підходів до стимулювання викладачів. Запропоновано, на засадах системного підходу, концептуальну модель системи рейтингового оцінювання діяльності НПП. Запропонована модель може бути використана будь-яким ВНЗ України шляхом наповнення її конкретними критеріями оцінки.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/819
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P072-082.pdf302.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.