Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/820
Title: Теоретико-методологічні засади побудови системи стратегічного управління вищим навчальним закладом
Authors: Натрошвілі, С. Г.
Keywords: стратегічне управління
вища освіта
вищий навчальний заклад
ринок освітніх послуг
конкурентне середовище
стратегическое управление
высшее образование
высшее учебное заведение
рынок образовательных услуг
конкурентная среда
strategic management
higher education
higher education institutions
education market
competitive landscape
Issue Date: 2015
Citation: Натрошвілі С. Г. Теоретико-методологічні засади побудови системи стратегічного управління вищим навчальним закладом [Текст] / С. Г. Натрошвілі // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 83-95.
Abstract: Висвітлено теоретико-методологічні засади побудови системи стратегічного управління у вищому навчальному закладі. В процесі дослідження використані наступні методи: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, логічного узагальнення, наукового абстрагування та ін. У статті розглядаються особливості діяльності вищого навчального закладу як специфічної освітньої корпорації, яка функціонує у конкурентному середовищі на ринку освітніх послуг. Обґрунтована необхідність розробки та впровадження методик стратегічного управління у закладах вищої освіти. Показані перспективні інструменти стратегічного управління вищим навчальним закладом; описано підходи до оцінювання якості стратегічного управління вищим навчальним закладом. Подані результати можуть бути використані менеджментом вищого навчального закладу при розробці стратегій (стратегічних планів) розвитку закладу у висококонкурентному середовищі.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/820
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P083-095.pdf307.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.