Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/850
Title: Реалізація потенціалу енергоефективності як напрям підвищення рівня енергобезпеки вищих навчальних закладів
Authors: Гончаренко, І. М.
Keywords: енергоефективність
енергозбереження
енергобезпека
ресурси
потенціал
вищий навчальний заклад
энергоэффективность
энергосбережение
энергобезопасность
ресурсы
потенциал
высшее учебное заведение
energy efficiency
energy saving
energy security
resources
potential
higher educational institution
Issue Date: 2014
Citation: Гончаренко І. М. Реалізація потенціалу енергоефективності як напрям підвищення рівня енергобезпеки вищих навчальних закладів [Текст] / І. М. Гончаренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 11-16.
Abstract: Використано такі загальнонаукові методи: експертного аналізу (з проблем ефективного використання енергоресурсів), аналітичний та системний (для виділення напрямків реалізації потенціалу енергоефективності), економічного аналізу та діагностики (для згрупування, узагальнення енергозберігаючих заходів). Розглянуто можливості енергозбереження у вищих навчальних закладах, запропоновано заходи щодо реалізації потенціалу енергоефективності у вищих навчальних закладах. Досліджено проблеми енергозбереження, визначено потенціал енергоефективності як пріоритетний напрям підвищення рівня енергобезпеки вищих навчальних закладів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/850
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P011-016.pdf255.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.