Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/851
Title: Аналіз роботи активного випрямляча з релейним керуванням
Authors: Головко, О. О.
Стаценко, О. В.
Keywords: активний випрямляч
релейне керування
спектральний склад
активный выпрямитель
релейное управление
спектральный состав
active rectifier
relay control
spectral content
Issue Date: 2014
Citation: Головко О. О. Аналіз роботи активного випрямляча з релейним керуванням [Текст] / О. О. Головко, О. В. Стаценко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 53-56.
Abstract: Стаття присвячена аналізу роботи активного випрямляча, в якому використаний релейний несинхронізований спосіб керування транзисторами. Використані положення теоретичних основ перетворювальної техніки. Дослідження проводились з використанням методів математичного моделювання. Проведений розрахунок та аналіз спектрального складу вхідного струму активного випрямляча. Встановлені залежності коефіцієнту гармонік вхідного струму та частоти переключань від параметрів електричної схеми випрямляча. Виконаний аналіз надає можливість визначати параметри активного випрямляча, що забезпечують задані характеристики.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/851
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електроніки та електротехніки (ЕЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P053-056.pdf303.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.