Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/857
Title: Аналіз структури механіко-технологічної системи «швейна машина - зовнішнє середовище - незряча людина»
Authors: Орловський, Б. В.
Ефименко, В. Б.
Keywords: тифлотехніка
механіко-технологічна система
швейна машина
неповносправний оператор
незряча людина
взаємодія людини з машиною
тифлотехника
механико-технологическая система
швейная машина
оператор с ограниченными физическими возможностями
незрячий человек
взаимодействие человека с машиной
tiflotechniks
mechanical-technological system
sewing machine operator with disabilities
blind people
human interaction with the machine
Issue Date: 2014
Citation: Орловський Б. В. Аналіз структури механіко-технологічної системи «швейна машина - зовнішнє середовище - незряча людина» [Текст] / Б. В. Орловський, В. Б. Ефименко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 85-91.
Abstract: При розгляді проблеми передачи інформації між оператором та машиною використано аналітичний метод. Отримані результати дозволяють визначити канали взаємодії у середовищі «незрячий оператор – зовнішне середовище – машина», розподілити потоки інформації у ціх каналах та визначити напрямки потоків інформації і ступінь їх сприйняття неповносправним (незрячим) оператором. Наукова новизна полягає у проведенні аналізу каналів взаємодії та передачі інформації та тифлотехнічних факторів, що впливають на ці канали та передачу інформації у ціх каналах. Практична значимість роботи полягає у використанні одержаних результатів досліджень при проектуванні машин легкої та інших галузей промисловості, а також окремих механізмів машин, з якими повноцінно може працювати неповносправний оператор (незряча людина).
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/857
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P085-091.pdf367.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.