Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/858
Title: Динаміка взаємодії робочих органів механізму в'язання в'язальних машин
Authors: Плешко, С. А.
Keywords: математична модель
динаміка взаємодії голки з клином
в’язальна машина
механізм в’язання
голка в’язальної машини
клин в’язальної машини
математическая модель
динамика взаимодействия иглы с клином
вязальная машина
механизм вязания
игла вязальной машины
клин вязальной машины
mathematical model
dynamics of co-operation of needle with a wedge
knitting machine
mechanism of knitting
needle of knitting machine
wedge of knitting machine
Issue Date: 2014
Citation: Плешко С. А. Динаміка взаємодії робочих органів механізму в'язання в'язальних машин [Текст] / С. А. Плешко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 91-97.
Abstract: Використані сучасні методи досліджень динаміки механічних систем з метою знаходження динамічних навантажень, зумовлених ударною взаємодією голок з клинами в’язальних машин. На основі аналізу конструктивних особливостей робочих органів в’язальних машин запропоновано математичні моделі, що дозволяють визначити динамічні навантаження, зумовлені ударною взаємодією голок з клинами як існуючих типів в’язальних машин, так і перспективних нових їх конструкцій. Розроблено інженерні методи визначення максимальних динамічних навантажень, що виникають при взаємодії існуючих конструкцій голок та клинів, та в разі використання нових перспективних типів голок та клинів. Запропоновані математичні моделі взаємодії голок з клинами дозволяють розробити методи розрахунку динамічних навантажень у в'язальних системах, необхідних при проектуванні сучасних типів в'язальних машин. Наукова новизна полягає у розвитку наукових основ та інженерних методів проектування робочих органів в’язальних машин. Практична значимість полягає у розробці інженерного методу визначення максимальних динамічних навантажень, що виникають при взаємодії голок з клинами в’язальних машин.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/858
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P091-097.pdf282.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.