Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/863
Title: Ефективність пуску в'язальних машин та автоматів з попередньо напруженими в`язями привода
Authors: Піпа, Б. Ф.
Чабан, В. В.
Музичишин, С. В.
Keywords: рукавичний автомат
привід рукавичного автомата
пристрій попереднього напруження пружних в’язей привода
електромагнітна фрикційна муфта
динамічні навантаження привода
перчаточный автомат
привод перчаточного автомата
устройство предварительного напряжения упругих связей привода
электромагнитная фрикционная муфта
динамические нагрузки привода
glove automat
drive of glove automat
device of preliminary tension of resilient connections of drive
electromagnetic friction muff
run-time loading of drive
Issue Date: 2014
Citation: Піпа Б. Ф. Ефективність пуску в'язальних машин та автоматів з попередньо напруженими в`язями привода [Текст] / Б. Ф. Піпа, В. В. Чабан, С. В. Музичишин // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 123-127.
Abstract: Використані сучасні методи досліджень динаміки механічних систем з пружними в’язями з метою оцінки ефективності впливу попереднього напруження пружних в’язей привода на зниження динамічних навантажень в рукавичному автоматі. На основі аналізу динаміки нестаціонарних процесів в механічних системах з пружними в’язями встановлено, що одним із ефективних методів зниження динамічних навантажень, що виникають під час пуску, є попереднє напруження пружних в’язей привода. Запропоновано нову конструкцію привода рукавичного автомата з пристроєм попереднього напруження пружних в’язей привода, виконаного у вигляді електромагнітної фрикційної муфти з двосекційною обмоткою електромагніту. Обладнання привода пристроєм попереднього напруження пружних в’язей дозволяє ефективно знизити динамічні навантаження, що виникають під час пуску рукавичного автомата. Використання вказаного привода в рукавичному автоматі ПА-8-33 дозволяє знизити пускові динамічні навантаження в пружних в’язях в 1,3-1,4 разів. Аналіз досліджень показує, що одержані результати можуть бути використані як при удосконаленні діючих, так і при розробці нових типів рукавичних автоматів та інших видів в’язальних машин та машин загального призначення. Наукова новизна полягає у розвитку наукових основ та інженерних методів проектування приводів в’язальних машин та автоматів. Практична значимість полягає у розробці нової конструкції привода рукавичного автомата з пристроєм попереднього напруження пружних в’язей та інженерного методу вибору його раціональних параметрів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/863
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P123-127.pdf311.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.