Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/864
Title: Енергоефективна економіка: міжнародна практика податкового стимулювання її реалізації
Authors: Скрипник, М. І.
Безверхий, К. В.
Keywords: енергоефективність
економіка
практика
податки
стимулювання
пільги
энергоэффективность
экономика
практика
налоги
стимулирование
льготы
efficiency
economy
practice
taxes
incentives
benefits
Issue Date: 2014
Citation: Скрипник М. І. Енергоефективна економіка: міжнародна практика податкового стимулювання її реалізації [Текст] / М. І. Скрипник, К. В. Безверхий // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 128-133.
Abstract: У статті розглянуто питання енергоефективної економіки з урахуванням міжнародної практики її реалізації. Виділено дві групи податкових інструментів зі стимулювання енергоефективності. Проаналізовано міжнародний досвід застосування податкових пільг та податки на використання енергії. Наведено приклади податкових пільг в країнах Європейського Союзу. Обґрунтовано, що механізм надання податкових пільг для впровадження енергоефективних технологій не повинен бути надто жорстким і інформація про можливість отримання пільг має бути загальнодоступною. Розглянуто приклади заміщення деструктивних податків податками на енергоносії. Обґрунтовано, що встановлення додаткових податків на енергоспоживання зменшує податковий тягар на населення, зокрема, шляхом скорочення виплат у формі страхових внесків і прибуткового податку. Відмічається роль неформального підходу до податкового стимулювання енергоефективної економіки з метою розвитку енергоефективної економіки в Україні.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/864
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P128-133.pdf268.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.