Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/867
Title: Використання інформаційних систем у маркетинговій діяльності корпорації Roshen
Authors: Рубан, В. Я.
Євдоченко, В. А.
Шіковець, К. О.
Keywords: кондитерська промисловість
маркетингова діяльність
інтернет-магазин
кондитерская промышленность
маркетинговая деятельность
интернет-магазин
confectionery industry
marketing activities
online shop
Issue Date: 2014
Citation: Рубан В. Я. Використання інформаційних систем у маркетинговій діяльності корпорації Roshen [Текст] / В. Я. Рубан, В. А. Євдоченко, К. О. Шіковець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 145-149.
Abstract: Мета роботи полягає в аналізі галузі кондитерської промисловості України, зокрема діяльності корпорації Roshen. В результаті якого виявлені недоліки її діяльності та запропоновані заходи щодо їх усунення. Методика SWOT-аналізу дозволила виявити певні недоліки: наявність у виробництві старих технологій, що дуже підвищує затрати енергоресурсів на виробництво, значний знос виробничого обладнання, раніше розроблені вироби знімаються з виробництва до того, як вони окуплять витрачені на їх розробку час і кошти, відсутність власної роздрібної мережі. Результати аналізу маркетингової діяльності корпорації Roshen дозволили запропоновувати використання інформаційних систем з метою підвищення ефективності її діяльності. Наукова новизна полягає у впровадженні сучасних інформаційних технологій, а саме, інтернет-магазину в сфері збуту продукції та просуванні нових видів товарів на ринок. Практична значимість полягає у вдосконалені роздрібної мережі торгівлі товарами корпорації.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/867
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P145-149.pdf436.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.