Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/869
Title: Удосконалення номативно-правової бази функціонування регіональних агросоціальних систем
Authors: Ольшанська, О. В.
Keywords: регіональні агросоціальні системи
соціально-трудові відносини
нормативно-правова база
региональные агросоциальни системы
социально-трудовые отношения
нормативно-правовая база
regional agrosocial system
social and labor relations
normative and regulatory framework
Issue Date: 2014
Citation: Ольшанська О. В. Удосконалення номативно-правової бази функціонування регіональних агросоціальних систем [Текст] / О. В. Ольшанська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 157-164.
Abstract: Виявлення основних проблем та пошук напрямів удосконалення нормативно-правової бази у сфері соціально-трудових відносин у регіональних агросоціальних системах й становить мету даного дослідження, оскільки є надзвичайно важливим етапом для формування стратегії посилення соціальної орієнтації функціонування аграрного сектору економіки України в цілому. Основними методами дослідження являються системний підхід (для виявлення головних аспектів функціонування регіональних агросоциальних систем), індуктивний метод (для формування ефективних підходів для удосконалення нормативно-правової бази функціонування регіональних агросоциальних систем). Проаналізовано основні соціально-економічні проблеми, що виникли за період трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки України. Визначено необхідність удосконалення та нормативно-правового врегулювання агросоціальних відносин, більш повного збалансування соціальних особливостей розвитку села й розвитку агровиробництва. Визначено, що формування ефективної стратегії посилення соціальної орієнтації функціонування аграрного сектору економіки України залежить від поетапного удосконалення нормативно-правової бази функціонування регіональних агросоциальних систем. Обґрунтовано основні напрями удосконалення нормативно-правової бази функціонування регіональних агросоціальних систем, що є важливим чинником прискореного економічного розвитку аграрного сектору економіки.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/869
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра бізнес-економіки (БЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P157-164.pdf453.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.