Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/873
Title: Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі
Authors: Княженко, І. І.
Keywords: агропродовольча система
державне регулювання
регіональні аспекти державної підтримки
економічна ефективність
інтервенційні ціни
агропродовольственная система
государственное регулирование
региональные аспекты государственной поддержки
экономическая эффективность
интервенционные цены
agro-food system
government regulation
regional aspects of government support
economic efficiency
intervention prices
Issue Date: 2014
Citation: Княженко І. І. Регіональні аспекти в оцінці ефективності державного регулювання в агропродовольчій системі [Текст] / І. І. Княженко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 181-190.
Abstract: Використано загальновідомі методи економічного аналізу і дослідження економічних процесів: системний підхід, факторний і порівняльний аналіз, економіко-статистичне, розрахунково-нормативне модулювання. В роботі проаналізовано залежність валового виробництва агропродовольчої продукції від рівня державної підтримки. Проведений аналіз дозволив розробити модель ранжирування регіонів України за комплексним рейтингом та визначити економічну ефективність щодо зміни схеми сплати державою вартості продукції рослинництва при форвардних закупівлях. Досліджено процеси державного регулювання агропродовольчої системи. Розроблено схему розрахунків між державою і товаровиробником, що дозволяє визначити найбільш ефективним варіант виплати вартості врожаю за триразовою схемою. Реалізація ідеї через оцінку економічної доцільності переходу до триразової схеми оплати державою при форвардних закупівлях продукції рослинництва дозволить отримати значний економічний ефект.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/873
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P181-190.pdf390.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.