Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/875
Title: Природна енергетика біологічних об'єктів рослинного походження як складова профілактичних виробів
Authors: Пруднікова, Н. Д.
Первая, Н. В.
Гаркавенко, С. С.
Яненко, О. П.
Keywords: біологічні об’єкти рослинного походження
профілактичні вироби
електромагнітне випромінювання
природний наповнювач
биологические объекты растительного происхождения
профилактические лечебные изделия
электромагнитное излучение
природный наполнитель
biological objects of vegetable origin
prevention and treatment products
electromagnetic radiation
natural filler
Issue Date: 2014
Citation: Природна енергетика біологічних об'єктів рослинного походження як складова профілактичних виробів [Текст] / Н. Д. Пруднікова, Н. В. Первая, С. С. Гаркавенко, О. П. Яненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 194-198.
Abstract: Вимірювання випромінювальної здатності досліджуваного матеріалу відбувається з використанням кореляційно-модуляційного радіометра. Дослідження випромінювальної здатності біологічних об’єктів рослинного походження показало, що рівень випромінювання насіння кожного виду рослин протягом проведення експерименту виявився стабільним. Це дозволяє рекомендувати їх для використання в профілактичних і лікувальних цілях в якості природного джерела мікрохвильового випромінювання. Наукова новизна полягає у використанні природної енергетики біологічних об’єктів рослинного походження у профілактичних виробах для запобігання хвороб, що виникають як наслідок малорухомого способу життя. Використання в якості наповнювача профілактичних виробів біологічних об’єктів рослинного походження, забезпечує профілактичний та оздоровчий ефект за рахунок рухливості та відповідності розміщення його розташуванню біологічно-активних точок на стопі, який водночас механічно впливає на точки акупунктури. Це забезпечує використання внутрішньої енергії живих елементів шляхом впливу цього випромінювання на біологічно-активні точки ноги.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/875
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри (КТВШ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P194-198.pdf266.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.