Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/877
Title: Дослідження методів визначення комплексних теплофізичних властивостей текстильних матеріалів
Authors: Струмінська, Т. В.
Keywords: теплофізичні властивості текстильних матеріалів
термічний опір
коефіцієнт теплопровідності
експериментальний прилад
теплофизические свойства текстильных материалов
тепловое сопротивление
коэффициент теплопроводности
экспериментальная установка
thermal properties of textile materials
thermal resistance
of coefficient of thermal conductivity
the experimental setup
Issue Date: 2014
Citation: Струмінська Т. В. Дослідження методів визначення комплексних теплофізичних властивостей текстильних матеріалів [Текст] / Т. В. Струмінська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 202-206.
Abstract: Розробка методу визначення комплексних теплофізичних властивостей текстильних матеріалів є важливою задачею, вирішення якої надає можливість приймати обґрунтовані рішення при проектуванні захисного одягу та прогнозувати їх властивості. Використано метод аналітичних розрахунків математичної моделі по визначенню коефіцієнту теплопровідності матеріалів, теплового опору та математичний метод визначення теплоємкості текстильних матеріалів. Розроблено пристрій визначення коефіцієнта теплопровідності матеріалів з використанням еталонного зразка. Досліджено взаємозв'язки між основними теплофізичними характеристиками текстильних матеріалів, отримано рівняння визначення коефіцієнта теплопровідності та теплоємкості текстильних матеріалів. Запропоновано метод визначення термічного опору та коефіцієнта теплопровідності матеріалів, експериментальний прилад для дослідження комплексу теплофізичних властивостей текстильних матеріалів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/877
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра дизайну (Д)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P202-206.pdf269.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.