Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/880
Title: Електророзрядна обробка в технологіях промивки вовни та одержання вовняного жиру
Authors: Семешко, О. Я.
Сарібєкова, Ю. Г.
Єрмолаєва, А. В.
Кулігін, М. Л.
Keywords: електророзрядна обробка
вовна
вовняний жир
ланолін
электроразрядная обработка
шерсть
шерстный жир
ланолин
electro-bit wool treatment
wool
wool grease
lanolin
Issue Date: 2014
Citation: Електророзрядна обробка в технологіях промивки вовни та одержання вовняного жиру [Текст] / О. Я. Семешко, Ю. Г. Сарібєкова, А. В. Єрмолаєва, М. Л. Кулігін // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 215-218.
Abstract: У статті розглянуті переваги технології промивання вовняного волокна на основі застосування методу електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації в порівнянні з типовою технологією. Відзначено, що промивка вовни за пропонованою технологією забезпечує одержання якісного волокна з максимальним збереженням його природних властивостей при економії енергоресурсів. Також показано, що дана технологія дозволить більш ефективно проводити процес вилучення вовняного жиру з вовномийної води. Вперше запропоновано застосування електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації в технології отримання вовняного жиру. Пропонована технологія очистки вовни з застосуванням електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації дозволяє знизити витрату води на промивку на 33,3% і миючих речовин на 50%, що сприятиме зменшенню негативного впливу фабрик первинної очистки вовни на навколишнє середовище. Концентрація вовняного жиру лише в одній промивній ванні сприятиме підвищенню ефективності процесу вилучення вовняного жиру.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/880
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P215-218.pdf225.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.