Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/882
Title: Застосування принципів енергозбереження в проектній підготовці виробництва жіночого одягу
Authors: Винничук, М. С.
Колосніченко, М. В.
Keywords: вшивний рукав
проекційна прибавка
конструктивні параметри
кореляція
номограма
втачной рукав
проекционная прибавка
конструктивные параметры
корреляция
номограмма
sleeve
projection increment
design parameters
correlation
nomogram
Issue Date: 2014
Citation: Винничук М. С. Застосування принципів енергозбереження в проектній підготовці виробництва жіночого одягу [Текст] / М. С. Винничук, М. В. Колосніченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 225-230.
Abstract: Використано традиційні та сучасні методи дослідження: системно-структурний аналіз, методи математичного моделювання, регресійний аналіз, методи математичної статистики. На основі проведеного експериментального дослідження визначено величини основних параметрів конструкцій суконь жіночих з вшивними рукавами. Вперше експериментально досліджено характер взаємозв’язку між основними параметрами базових конструкцій суконь жіночих. Встановлено регресійні залежності між конструктивними параметрами, які забезпечують побудову конструктивного вузла «пройма – окат рукава» в просторі. Розроблено номограму для визначення величин основних конструктивних параметрів базових конструкцій плечового жіночого одягу, яка має практичне значення при розробці базових конструкцій нових моделей одягу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/882
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P225-230.pdf480.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.