Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/889
Title: Pозрахунок надійності постачання енергії за умов комплексного використання геліосистем та вітрогенераторів
Authors: Андрєєва, Н. Ю.
Воскобойнікова, Н. О.
Зюляєв, Д. Д.
Клименко, Н. П.
Кубов, В. І.
Павленко, А. А.
Keywords: енергозбереження
сонячна енергія
енергія вітру
надійність енергопостачання
энергосбережение
солнечная энергия
энергия ветра
надежность энергообеспечения
energy conservation
solar power
wind power
energy supply reliability
Issue Date: 2014
Citation: Pозрахунок надійності постачання енергії за умов комплексного використання геліосистем та вітрогенераторів [Текст] / Н. Ю. Андрєєва, Н. О. Воскобойнікова, Д. Д. Зюляєв, Н. П. Клименко, В. І. Кубов, А. А. Павленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 32-38.
Abstract: Наводяться результати одночасних вимірів швидкості вітру та інсоляції на автоматизованому цифровому дослідницькому комплексі ЧДУ ім. П. Могили протягом 07.2013 – 10.2014. Обраховуються статистичні характеристики середньодобових значень вітру та інсоляції та їх взаємних зв’язків. Розраховується ймовірність певних рівнів забезпеченості енергією для роздільного та спільного використання вітрових та геліосистем в залежності від можливості акумулювання енергії на інтервалах часу від 1 до 7 діб.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/889
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P032-038.pdf580.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.