Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/935
Title: Пропорції фігури людини в процесі розробки колекцій одягу
Authors: Баранова, Т. М.
Пашковська, О. В.
Keywords: пропорції в одязі
будова тіла
типи фігур
колекції одягу
пропорции в одежде
телосложение
типы фигур
коллекции одежды
clothing proportions
body type
types of figures
clothing collections
Issue Date: 2015
Citation: Баранова Т. М. Пропорції фігури людини в процесі розробки колекцій одягу [Електронний ресурс] / Т. М. Баранова, О. В. Пашковська // Технології та дизайн. - 2015. - № 4 (17). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_4_9.
Abstract: У статті розглядається питання пропорційного устрою одягу та його зв’язку з пропорційним устроєм фігур споживачів як фактору впливу на задоволеність населення швейними виробами та можливість урахування цього аспекту під час створення колекцій одягу, в тому числі з метою приховання недоліків та підкреслення переваг фігур споживачів.
В статье рассматривается вопрос пропорционального устройства одежды и ее связи с пропорциональным устройством фигур потребителей как фактора влияния на удовлетворенность населения швейными изделиями и возможность учета этого аспекта при создании коллекций одежды, в том числе с целью корректировки недостатков и подчеркивания преимуществ фигур потребителей.
The article discusses the correlation between of clothing proportions and consumer figure types proportions as a factor of influence on satisfaction with the sewing products and the possibility of taking into account this aspect when creating collections of clothes.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_4_9
http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/935
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2015_N4_09.pdf285.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.