Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/944
Title: Шумовий вимірювач температури електропровідних середовищ
Authors: Скрипник, Ю. О.
Василенко, М. П.
Скрипник, І. Ю.
Keywords: вимірюванні температури
електропровідне середовище
теплові шуми
измерение температуры
электропроводящая среда
тепловые шумы
temperature measurement
conductive environment
thermal noise
Issue Date: 2014
Citation: Скрипник Ю. О. Шумовий вимірювач температури електропровідних середовищ [Текст] / Ю. О. Скрипник, М. П. Василенко, І. Ю. Скрипник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 102-105.
Abstract: У статті проаналізовано існуючі термометри і запропоновано нову конструкцію шумового термометра для вимірювання температури електропровідних середовищ, що дасть змогу підвищити точність і надійність вимірювання температури. У роботі застосована методика теоретичного дослідження. Результатом є запропонована схема шумового приладу для вимірювання температури електропровідних середовищ. Наукову новизну являє застосування замість температурного датчика двох голчатих електродів, які занурюються у досліджуваний матеріал. Практичну цінність являє можливість застосування запропонованого приладу для вимірювання температури сипких, рідких і твердих матеріалів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/944
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P102-105.pdf251.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.