Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/953
Title: Прогнозирование социальных показателей при помощи системы GMDH Shell
Authors: Рябцев, В. Г.
Шевченко, Н. В.
Issue Date: 2014
Citation: Рябцев В. Г. Прогнозирование социальных показателей при помощи системы GMDH Shell [Текст] / В. Г. Рябцев, Н. В. Шевченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 162-168.
Abstract: Обґрунтування доцільності застосування методу автоматизованої побудови математичних моделей для прогнозування основних показників соціального розвитку. Використання системи GMDH Shell, яка є сучасним середовищем інтелектуального моделювання та прогнозування і використовує алгоритми методу групового обліку аргументів (МГУА). За допомогою моделювання з використанням системи GMDH Shell отримано модель, яка забезпечує найменше відхилення змодельованих даних від відомих статистичних значень і рекомендується для прогнозування соціально-економічних показників розвитку як на макро-, так і на мезорівні. Новизна полягає в застосування системи GMDH Shell для прогнозування показників соціально-економічного розвитку. Процес розрахунків в даній програмній системі заснований на МГУА, за допомогою якого відбувається структурно-параметрична оптимізація математичних моделей, які відображають закономірності багатопараметричних даних досліджуваного об’єкта. Застосування системи GMDH Shell є ефективним інструментом для прогнозування показників соціально-економічного розвитку України.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/953
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P162-168.pdf358.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.