Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/954
Title: Механізм забезпечення конкурентноспроможності продукції в контексті здійснення процесу управління змінами на підприємствах
Authors: Гарафонова, О. І.
Keywords: механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції
організаційний механізм реструктуризації
система менеджменту якості
зміни
реструктуризація
реінжиніринг
механизм обеспечения конкурентоспособности продукции
организационный механизм реструктуризации
система менеджмента качества
изменения
реструктуризация
реинжиниринг
mechanism to ensure the competitiveness of products
organizational restructuring mechanism
the system of quality management
change
restructuring
reengineering
Issue Date: 2014
Citation: Гарафонова О. І. Механізм забезпечення конкурентноспроможності продукції в контексті здійснення процесу управління змінами на підприємствах [Текст] / О. І. Гарафонова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 168-175.
Abstract: Обґрунтовано механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції, що формує механізм здійснення реструктуризації на підприємстві. Сформовано елементи, важелі та принципи дії зазначених механізмів, а також визначено як механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції впливає на формування конкурентних переваг підприємства. Використаний метод класифікації при механізмів управління, метод синтезу та аналізу при визначенні поняття «механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції», метод абстрагування при обґрунтуванні напрямів здійснення змін на підприємстві. У ході дослідження виявлено механізм забезпечення конкурентоспроможності, оцінено вплив його факторів та елементів. А також оцінено можливі заходи щодо здійснення організаційних змін на підприємстві. Обґрунтовано підходи до визначення «механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції», що є складовим організаційного механізму реструктуризації підприємства. Також визначено напрями проведення організаційних змін, якими є реінжиніринг бізнес-процесів та впровадження системи менеджменту якості. В результаті проведеного дослідження здійснено формування механізму забезпечення конкурентоспроможності продукції, що, в свою чергу, впливає на формування механізму реструктуризації підприємства. Представлено основні підходи до здійснення змін (економічних, організаційних тощо) на підприємстві.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/954
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P168-175.pdf309.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.