Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/955
Title: Методика розробки програми маркетингових комунікацій підприємства
Authors: Кудлай, В. С.
Keywords: комунікації
комунікаційний процес
маркетингові комунікації
цільова аудиторія
коммуникации
коммуникационный процесс
маркетинговые коммуникации
целевая аудитория
communication
communication process
marketing communications
target audience
Issue Date: 2014
Citation: Кудлай В. С. Методика розробки програми маркетингових комунікацій підприємства [Текст] / В. С. Кудлай // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 175-180.
Abstract: Обґрунтувати етапи та фактори, що впливають на процес маркетингових комунікацій підприємства, сформувати послідовність цих етапів, а також визначити їх значимість. Використаний метод класифікації та логіко-теоретичного узагальнення при дослідженні етапів реалізації маркетингових комунікацій, метод синтезу та аналізу, метод морфологічного аналізу при визначенні послідовності етапів процесу маркетингових комунікацій. У ході дослідження виявлено послідовність впровадження програми комунікаційного процесу підприємства, оцінено їх вагомість в діяльності компаній. Вдосконалено схему процесу реалізації маркетингових комунікацій підприємства, виявлено ключові етапи та вставлено взаємозалежність зв’язків елементів. Обґрунтовано значимість етапів для компаній. В результаті проведеного дослідження представлено схематичну інтерпретацію процесу впровадження маркетингових комунікацій в компанії.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/955
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P175-180.pdf233.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.