Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/959
Title: Утилізація газів та обробка стічних вод при очищенні графіту
Authors: Лихницький, К. В.
Хоменко, В. Г.
Макєєва, І. С.
Бутенко, О. О.
Яцюк, Л. А.
Keywords: графіт
очищення газів
стічна вода
графит
обезвреживание газов
сточная вода
graphite
deactivation of gases
sewage waters
Issue Date: 2014
Citation: Утилізація газів та обробка стічних вод при очищенні графіту [Текст] / К. В. Лихницький, В. Г. Хоменко, І. С. Макєєва, О. О. Бутенко, Л. А. Яцюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 24-28.
Abstract: Спектральним аналізом визначено концентрацію іонів важких металів в очищеній воді. Рентгено - флюорисцентним методом проаналізовано склад осаду, який залишається після очищення. Проаналізовано склад cтiчних вод, що утворюються під час виробництва графіту. В роботі запропоновані схеми очищення промивної води та знешкодження небезпечних газів, що утворюються під час виробництва малозольного графіту. Встановлено, що склад газів та розчинів після їх очищення з застосуванням запропонованих схем вiдповiдають нормам ГДК. Розроблено схеми знешкодження токсичних продуктів, що утворюються під час очищення графiтiв. Запропоновані схеми можуть бути успішно застосовані на виробництвах зі збагачення графіту.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/959
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P024-028.pdf269.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.