Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/961
Title: Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації
Authors: Вергун, А. М.
Тарасенко, І. О.
Keywords: глобалізація
економічне зростання
сталий розвиток
концепція сталого розвитку
глобализация
экономический рост
устойчивое развитие
концепция устойчивого развития
globalization
economic growth
sustainable development
the concept of sustainable development
Issue Date: 2014
Citation: Вергун А. М. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації [Текст] / А. М. Вергун, І. О. Тарасенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 207-218.
Abstract: Виявлення характеру впливу економічних, соціальних та екологічних проблем на економічне зростання в умовах глобалізації на основі концепції сталого розвитку. В результаті проведеного аналізу обґрунтовано підстави для переходу України на модель сталого розвитку та визначено зазначені умови. Також встановлено, що проблему забезпечення сталого розвитку необхідно вирішувати шляхом системного вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем на всіх рівнях. Досліджено характер впливу економічних, екологічних та соціальних факторів на становлення концепції сталого розвитку в умовах глобалізації. Практична значимість полягає у систематизації факторів та умов сталого розвитку, на основі яких забезпечується реалізація принципів сталого розвитку в умовах глобалізації
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/961
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P207-218.pdf400.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.