Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/963
Title: Організація ергономічних умов праці засобами математичного моделювання
Authors: Дзюндзюк, Б. В.
Пронюк, Г. В.
Keywords: дослідження операцій
φ-функція
робочі місця
умови праці
исследование операций
φ-функция
рабочие места
условия труда
operations research
φ-function
workplaces
terms of labor
Issue Date: 2014
Citation: Дзюндзюк Б. В. Організація ергономічних умов праці засобами математичного моделювання [Текст] / Б. В. Дзюндзюк, Г. В. Пронюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 227-231.
Abstract: Рішення екстремальних задач, що виникають при плануванні виробництва, за допомогою математичного апарата дослідження операцій. Для вирішення поставленої задачі використаний метод побудови φ-функцій, які можна охарактеризувати як міри близькості об'єктів. За допомогою апарату теорії φ-функцій будується дерево рішень, листям якого є незалежні задачі лінійного програмування. Цільова функція визначає критерій оптимальності – мінімізацію площі або периметра, зайнятого робочими місцями. Обмеження на взаємне розташування робочих місць задаються за допомогою φ-функцій, і описують область пошуку рішень. Математичний апарат φ-функцій розширено на задачі ергономізації умов праці, отримані рішення систем лінійних рівнянь дасть можливість оптимально розмістити робочі місця на мінімальній площі з дотриманням всіх норм і правил.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/963
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P227-231.pdf241.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.