Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/964
Title: Тонке ельборове шліфування деталей тертя з композитів на основі алюмінію для машинних комплексів
Authors: Гавриш, А. П.
Роїк, Т. А.
Дорфман, І. Є.
Віцюк, Ю. Ю.
Keywords: нові композитні матеріали
відходи алюмінієвих сплавів
інструмент
деталі тертя
шорсткість поверхні
тонке ельборове шліфування
новые композитные материалы
отходы алюминиевых сплавов
инструмент
детали трения
шероховатость поверхности
тонкое эльборовое шлифование
new composite materials
aluminium alloys wastes
tool
friction parts
surface’ roughness
fine elbor grinding
Issue Date: 2014
Citation: Тонке ельборове шліфування деталей тертя з композитів на основі алюмінію для машинних комплексів [Текст] / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, І. Є. Дорфман, Ю. Ю. Віцюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 29-42.
Abstract: За методикою обробка зразків виконувалась на плоскошліфувальних, кругло і внутрішньошліфувальних верстатах. Тонке ельборове шліфування проводили ельборовими кругами на бакелітовій зв’язці. Зразки для експериментів були виготовлені методами порошкової металургії з композиційних матеріалів на основі відходів алюмінієвих сплавів АК12М2МгН, АМ4,5Кд, АК8М3ч та АК12ММгН + (9 – 12 %) MoS 2. Доведено, що на параметр якості поверхні оброблення R a суттєво впливають зернистість, матеріал зв'язки ельборового кругу та режими тонкого ельборового шліфування. Найкращі показники параметру R a , які задовольняють високі вимоги до робочих поверхонь деталей тертя технологічних комплексів і машинних систем, забезпечують шліфувальні круги з ельбору ЛО зернистістю 14 – 28 мкм на бакелітно-гумовій зв'язці та тонкі режими різання. Показано переваги обробки поверхонь ельборовими кругами. Вперше показано, що основні закономірності тонкого прецизійного ельборового шліфування нових композиційних матеріалів на основі відходів алюмінієвих сплавів співпадають при плоскому, круглому зовнішньому та внутрішньому шліфуванні. Розроблено рекомендації з вибору режимів різання для тонкого ельборового шліфування деталей машин різного технологічного призначення, що виготовляються з композиційних сплавів на основі відходів алюмінію, і які забезпечують вимоги отримання необхідних параметрів шорсткості поверхні.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/964
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P029-042.pdf765.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.