Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/965
Title: Planning the experiment and optimization of the content of nanoadition in polypropylene monothreads
Authors: Rezanova, V.
Shchotkina, V.
Tsebrenko, M.
Keywords: нанодобавка
планування
математична модель
оптимізація
нанодобавка
планирование
математическая модель
оптимизация
nanoaddition
planning
mathematical model
optimizationoptimization
Issue Date: 2014
Citation: Rezanova V. Planning the experiment and optimization of the content of nanoadition in polypropylene monothreads = Планування експерименту та оптимізація вмісту нанодобавки в поліпропіленових мононитках [Текст] / V. Rezanova, V. Shchotkina, M. Tsebrenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 42-47.
Abstract: Планування експерименту та оптимізація складу композиції поліпропілен/бінарна нанодобавка щодо одержання поліпропіленових монониток з високими механічними та антимікробними властивостями. Для планування експерименту застосовано симплексно-гратковий метод у псевдокоординатах. Оптимізацію вмісту нанодобавки проведено з використанням критерію Харрингтона. Методом математичного моделювання досліджено вплив нанодобавки срібло/кремнезем (Ag/SiO2) на властивості поліпропіленових (ПП) монониток та оптимізовано склад композиції для їх формування. Створена математична модель, що встановлює взаємозв’язок між вмістом компонентів суміші та властивостями нанонаповнених ПП ниток. Модифіковані мононитки, сформовані з оптимального складу композиції ПП/нанодобавка, поєднують високі міцність, еластичність та проявляють антимікробну дію.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/965
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра інформаційних технологій проектування (ІТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P042-047.pdf240.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.