Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/977
Title: Електроповерхневі явища в технологічних процесах виробництва шкіри
Authors: Мокроусова, О. Р.
Keywords: колаген
властивості
ізоелектрична точка
точка нульового заряду
електрокінетичний потенціал
щільність поверхневого заряду
дерма
коллаген
свойства
изоэлектрическая точка
точка нулевого заряда
электрокинетический потенциал
плотность поверхностного заряда
дерма
collagen
properties
IEP
PZC
surface charge
zeta-potential
electrosurface phenomenon
derma
Issue Date: 2014
Citation: Мокроусова О. Р. Електроповерхневі явища в технологічних процесах виробництва шкіри [Текст] / О. Р. Мокроусова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 110-119.
Abstract: В статті досліджено зміни електроповерхневих явищ на основних технологічних етапах формування структури шкіри для обґрунтування закономірностей фізико-хімічних та структурних перетворень колагену дерми. Електрохімічні властивості колагену дерми оцінені за показниками щільності поверхневого заряду та ζ-потенціалу на різних стадіях виробництва шкіри. Встановлено, що в результаті обробки дерми різними хімічними матеріалами відбуваються зміни рН ізоелектричної точки та точки нульового заряду колагену, що впливає на ефективність протікання технологічних процесів. Найбільш суттєві зарядові зміни характерні для голини та хромового напівфабрикату. Позитивні перетворення структури дерми спостерігають під час обробки модифікованими дисперсіями монтморилоніту. В результаті такої дії відбувається екранування активних центрів структурних елементів колагену, що призводить до зменшення щільності поверхневого заряду та вирівнювання електрохімічних властивостей напівфабрикату. Встановлені закономірності є необхідними для контролю, оптимізації і прогнозування ефективності технологічних процесів виробництва шкіри.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/977
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P110-119.pdf450.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.