Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/980
Title: Аналіз динамічних явищ в технологічній системі при фрезеруванні корпусних деталей
Authors: Катрук, О. В.
Гнатейко, Н. В.
Румбешта, В. О.
Keywords: динамічні та резонансні явища
фрезерування тонкостінних деталей
сила різання
Issue Date: 2014
Citation: Катрук О. В. Аналіз динамічних явищ в технологічній системі при фрезеруванні корпусних деталей [Текст] / О. В. Катрук, Н. В. Гнатейко, В. О. Румбешта // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 132-139.
Abstract: Використано теорії стійкості механічних пружних систем та теорії коливань, експериментальні дослідження процесу фрезерування, методи аналізу сигналу вібрації, методи її стабілізації. При фрезеруванні завжди мають місце змінні характеристики ПМО, що збурюють пружну ТОС і силу різання. До того ж сама оброблювальна система є багатомасовою, багатоелементною, пружною системою зі своїми масами, що мають свої різні частоти власних коливань. При затупленні різального інструменту увесь частотний спектр сили різання зміщується в область низьких частот з появою резонансних явищ. Досліджено енергорівень резонансу та кінетична енергія руху коливань при механообробці. Аналіз динаміки ТОС дозволить уникнути появи резонансних явищ при механообробці за рахунок її стабілізації.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/980
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P132-139.pdf254.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.