Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/981
Title: Вплив добавок метилкремнезему на мікро-та макрореологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен/полівініловий спирт
Authors: Резанова, Н. М.
Цебренко, М. В.
Мельник, І. А.
Коршун, А. В.
Keywords: суміші
нанодобавка
розплави
структуроутворення
в’язкість
смеси
нанодобавка
расплавы
структурообразование
вязкость
mixtures
nanoadditive melts
structureformation
viscosity
Issue Date: 2014
Citation: Вплив добавок метилкремнезему на мікро-та макрореологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен/полівініловий спирт [Текст] / Н. М. Резанова, М. В. Цебренко, І. А. Мельник, А. В. Коршун // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 17-24.
Abstract: Для досягнення тонкого однорідного диспергування компоненти змішували в розплаві за допомогою черв’ячно-дискового ектрудера. Методами капілярної віскозиметрії та оптичної мікроскопії досліджені реологічні властивості розплавів нанонаповнених сумішей ПП/ПВС та процеси волокноутворення ПП в матриці ПВС. Показана можливість регулювання процесів структуроутворення при течії розплавів досліджених сумішей за рахунок зміни концентрації і способу введення нанодобавки. Встановлено покращення процесу волокноутворення ПП в матриці ПВС в присутності метилкремнезему. Добавки наночастинок метилкремнезему не погіршують реологічні властивості розплавів ПП/ПВС. Особливістю нанонаповнених композицій є низькі величини рівноважного розбухання. Дія нанодобавки, очевидно, пов’язана з її впливом на міжфазні явища в даній багатокомпонентній системі, враховуючи як розмір частинок, так і наявність метильних груп на їх поверхні. Встановлено особливості реологічних властивостей та процесів структуроутворення в сумішах ПП/ПВС/МК, які обумовлені хімічною природою матричного компоненту та нанорозмірного метилкремнезему. Показано, що ПВС не втрачає своєї розчинності у воді при повторних екструзіях і може бути використаний замість СПА при одержанні ПП мікроволокон і тонковолокнистих матеріалів на їх основі.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/981
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P017-024.pdf248.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.