Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/984
Title: Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції сільського господарства
Authors: Бугас, Н. В.
Вовк, Т. І.
Keywords: конкурентоспроможність продукції
конкурентоспроможність підприємства
внутрішні та зовнішні чинники конкурентоспроможності
сільське господарство
конкурентоспособность продукции
конкурентоспособность предприятия
внутренние и внешние факторы конкурентоспособности
сельское хозяйство
competitive products
the competitiveness of enterprises
both internal and external factors of competitiveness of agriculture
Issue Date: 2014
Citation: Бугас Н. В. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції сільського господарства [Текст] / Н. В. Бугас, Т. І. Вовк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 153-161.
Abstract: У статті обґрунтовано роль конкурентоспроможності сільського господарства, так як на даний момент є необхідність насичення вітчизняного ринку продуктами власного виробництва. Розкрито поняття конкурентоспроможності продукції та підприємства. У результаті дослідження виявлено особливості конкурентоспроможності продукції сільського господарства та сільськогосподарського підприємства. Проаналізовано основні фактори, які впливають на конкурентоспроможність продукції сільського господарства. Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному обґрунтуванні факторів впливу на конкурентоспроможність сільського господарства. Практичне значення висновків і рекомендацій, обґрунтованих у науковій статті сприятиме підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/984
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P153-161.pdf276.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.