Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/985
Title: Концептуальне дослідження парадигм каналів розподілу глобального маркетингу
Authors: Яренко, А. В.
Keywords: канали розподілу
глобальний маркетинг
парадигма
електронна комерція
Інтернет
взаємовідносини
каналы распределения
глобальный маркетинг
парадигма
электронная коммерция
Интернет
взаимоотношения
distribution channels
global marketing
paradigm
electronic commerce
the Internet
interrelations
Issue Date: 2014
Citation: Яренко А. В. Концептуальне дослідження парадигм каналів розподілу глобального маркетингу [Текст] / А. В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 161-169.
Abstract: Мета статті – розгляд шести класичних парадигм маркетингових каналів розподілу з точки зору впливу, який створюється щодо глобального управління каналами. При проведенні досліджень були використані загальнонаукові та спеціальні методи: порівнювання, аналізу тенденцій світової економіки, концептуального аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо. Концептуальна основа стала базою для дослідження сьомої парадигми взаємовідносин у каналах розподілу, виходячи із основних тенденцій розвитку глобального маркетингу у теперішній час. Понад сорок років основною домінантою маркетингу був marketing-mix, ставши парадигмою маркетингу та менеджменту. У сучасних умовах ця парадигма потребує доповнень із урахуванням глобальної електронної комерції та встановлення нових взаємозв'язків в каналах розподілу. Глобалізація, системи електронної комунікації та інформації, глобальні канали розподілу – визначають необхідність використання нової парадигми «взаємовідносин». Визначено генезис, який сприяв розвитку парадигми маркетингу взаємовідносин у глобальних каналах розподілу, що визначає діяльність з управління каналами на основі взаємодії «покупець-продавець».
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/985
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P161-169.pdf246.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.