Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/986
Title: Управління прибутком на підприємстві та шляхи поліпшення цього процесу
Authors: Бердник, К. А.
Гончаров, Ю. В.
Keywords: прибуток
управління прибутком підприємства
формування та розподіл прибутку підприємства
підвищення прибутку
прибыль
управление прибылью предприятия
формирование и распределение прибыли предприятия
повышение прибыли
profit
profit management company
creation and distribution of company profits
increase profits
Issue Date: 2014
Citation: Бердник К. А. Управління прибутком на підприємстві та шляхи поліпшення цього процесу [Текст] / К. А. Бердник, Ю. В. Гончаров // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 170-175.
Abstract: Під час дослідження було опрацьовано наукові роботи українських та зарубіжних учених у галузі управління прибутком, законодавчі матеріали, статистичні дані підприємства. Використано метод логічного узагальнення, метод економіко-математичного та метод структурного аналізу. У статті досліджено сутність прибутку, його місце й значення у розвитку підприємства та необхідність ефективного й безперервного управління ним. Розглянуто різноманітні погляди щодо визначення змісту прибутку, а також визначено шляхи його підвищення на підприємстві. Розроблено розширення дилерської мережі підприємства, а також виготовлений новий продукт – алюмінієва друкована плата. Практична значимість полягає у можливості застосування запропонованих заходів у практичній діяльності підприємства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/986
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P170-175.pdf237.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.