Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/987
Title: Формування позитивного іміджу підприємства
Authors: Костюк, Г. В.
Сторожук, В. В.
Keywords: імідж
імідж підприємства
корпоративний імідж
позитивний імідж
соціальний імідж
внутрішній імідж
зовнішній імідж
имидж
имидж предприятия
корпоративный имидж
положительный имидж
негативный имидж
внутренний имидж
внешний имидж
image
enterprise image
corporate image
positive image
negative image
internal image
external image
Issue Date: 2014
Citation: Костюк Г. В. Формування позитивного іміджу підприємства [Текст] / Г. В. Костюк, В. В. Сторожук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 176-181.
Abstract: Основними методами дослідження в статті виступили: метод аналізу і синтезу, метод порівняння, узагальнення. Теоретичною і методичною основою для роботи стали сучасні праці Семенова A. К., Орбан-Лембрик Л. Е., Альошиної І. В. з проблем формування позитивного іміджу фірми, маркетингу і менеджменту і періодичні публікації провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників і практиків. Будь-яке підприємство, яке хоче залишитися на ринку, бути конкурентоспроможним повинне приділяти значну увагу формуванню свого позитивного іміджу. Це є необхідним елементом залучення клієнтів саме в це підприємство і, відповідно, підвищення прибутку. Потрібно визначити першочергові завдання при формуванні позитивного іміджу підприємства, основні напрями маркетингових зусиль і ті конкретні форми, які будуть вибрані для проведення рекламний-інформаційної діяльності. Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення підприємством стійкого та тривалого ділового успіху. Наукова новизна полягає у розробленні заходів щодо формування позитивного іміджу підприємства на ринку, визначенні послідовності формування іміджу фірми. Теоретичні основи статті можуть бути застосовані з метою формування позитивного іміджу сучасного підприємства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/987
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P176-181.pdf220.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.