Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/988
Title: Обґрунтування виробничої стратегії підприємства та заходів щодо її реалізації
Authors: Авдєєва, Ю. С.
Бокій, В. І.
Keywords: виробнича стратегія
функціональна стратегія
стадії життєвого циклу підприємства
конкурентні переваги
производственная стратегия
функциональная стратегия
стадии жизненного цикла предприятия
конкурентные преимущества
production strategy
functional strategy
life cycle enterprise
competitive advantages
Issue Date: 2014
Citation: Авдєєва Ю. С. Обґрунтування виробничої стратегії підприємства та заходів щодо її реалізації [Текст] / Ю. С. Авдєєва, В. І. Бокій // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 181-186.
Abstract: Для вивчення і узагальнення теоретичних основ обґрунтування виробничої стратегії підприємства та уточнення понятійного апарату використано такі методи: діалектичний, метод індукції, дедукції, структурно-логічного та семантичного аналізу. У статті розглянуто позиції науковців щодо сутності виробничої стратегії, її взаємозв’язку із загальною та функціональними стратегіями підприємства. Обґрунтовано віднесення виробничої стратегії до комплексної стратегії підприємства, яка впливає і визначає усі сфери його виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності. Запропоновано методичні рекомендації з обґрунтування вибору виробничих стратегій. Досліджено специфічний зв’язок виробничої стратегії з життєвим циклом підприємства та визначено вплив такого циклу на стратегічний набір. Практична значимість полягає в тому, що запропоновані підходи можуть бути використані як база для подальшого дослідження виробничої стратегії та заходів щодо її реалізації.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/988
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P181-186.pdf279.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.